Thông tin văn bản
Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 17/07/2012

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 34/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/07/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 342012QDUBND.doc