Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2547/KH-UBND ngày 15/11/2019 Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2547/KH-UBND Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2547.ub.signed.pdf