Thông tin văn bản
Văn bản số 5689/VP-TH ngày 17/10/2018 Sao gửi văn bản (129/VPĐĐBQH)
Số ký hiệu: 5689/VP-TH Ngày ban hành: 17/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (129/VPĐĐBQH)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5689.rar