Thông tin văn bản
Văn bản số 7908/VP-NC ngày 17/11/2021 Sao gửi Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số ký hiệu: 7908/VP-NC Ngày ban hành: 17/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211124085019.zip