Thông tin văn bản
Văn bản số 3938/VP-KT ngày 17/06/2021 Sao gửi Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 3938/VP-KT Ngày ban hành: 17/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210622152105.zip