Thông tin văn bản
Quyết định số 2574/UBND-KTN ngày 22/10/2018 Khẩn trương xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.
Số ký hiệu: 2574/UBND-KTN Ngày ban hành: 22/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Khẩn trương xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2574.qd.PDF