Thông tin văn bản
Văn bản số 906/VP-KGVX ngày 05/02/2021 sao gửi Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường.
Số ký hiệu: 906/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210217104641.zip