Thông tin văn bản
Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 02/10/2019 BÁO CÁO Tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792
Số ký hiệu: 347/BC-UBND Ngày ban hành: 02/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 347.bc.signed.pdf