Thông tin văn bản
Văn bản số 7583/VP-KTTC ngày 13/10/2020 Sao gửi Nghị định số 121/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 7583/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 121/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201016081954.zip