Thông tin văn bản
Văn bản số 1904/VP-KGVX ngày 23/03/2022 Sao gửi văn bản Quyết định số 157/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 1904/VP-KGVX Ngày ban hành: 23/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản Quyết định số 157/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220329085515.zip