Thông tin văn bản
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/08/2019 Về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1803/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1803.qd.signed.pdf