Thông tin văn bản
Văn bản số 4305/VP-TKTH ngày 22/07/2019 Sao gửi văn bản (Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ)
Số ký hiệu: 4305/VP-TKTH Ngày ban hành: 22/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4305VP-TKTH.rar