Thông tin văn bản
Công văn số 524/UBND-VHXH ngày 24/03/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng
Số ký hiệu: 524/UBND-VHXH Ngày ban hành: 24/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sơ kết 03 năm thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 524.ub.PDF