Thông tin văn bản
Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 27/01/2019 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền lương lĩnh vực KHCN
Số ký hiệu: 36/BC-UBND Ngày ban hành: 27/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền lương lĩnh vực KHCN
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 36.bc.PDF