Thông tin văn bản
Văn bản số 2741/QÐ-UBND ngày 24/10/2016

Về việc :Thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lquy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in

Số ký hiệu: 2741/QÐ-UBND Ngày ban hành: 24/10/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lquy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2741QDUBND2016.pdf