Thông tin văn bản
Văn bản số 175/VP-KGVX ngày 10/01/2019 báo cáo đánh giá triển khai đề án CNTT trong hệ thống thống kê nhà nước
Số ký hiệu: 175/VP-KGVX Ngày ban hành: 10/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: báo cáo đánh giá triển khai đề án CNTT trong hệ thống thống kê nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 175.rar