Thông tin văn bản
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/08/2022 Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
Số ký hiệu: 65/NQ-HĐND Ngày ban hành: 24/08/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 65-NQ-HDND PHAN BO VON CT MUC TIEU QUOC GIA-KH5.PDF