Thông tin văn bản
Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 11/04/2019 Kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu: 126/BC-UBND Ngày ban hành: 11/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 126.bc.PDF