Thông tin văn bản
Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 26/06/2010

Về phê chuẩn quyết toán thu, chi  ngân sách huyện năm 2009

Số ký hiệu: 03/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về phê chuẩn quyết toán thu, chi  ngân sách huyện năm 2009

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 03-2010-NQ-HDND-DMC.doc