Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 v/v Về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 01/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 v/v Về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 01.QD.signed.pdf