Thông tin văn bản
Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 23/09/2019 Công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2046/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2046.qd.signed.pdf