Thông tin văn bản
Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 01/03/2019 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 303/KH-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 303.ub.PDF