Thông tin văn bản
Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 28/07/2021 Giao 15.108,8 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Số ký hiệu: 1691/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao 15.108,8 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1691.signed.pdf