Thông tin văn bản
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 11/01/2019 KẾ HOẠCH Họp mặt hữu nghị mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với các tỉnh bạn Campuchia
Số ký hiệu: 62/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Họp mặt hữu nghị mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với các tỉnh bạn Campuchia
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 62.ub.PDF