Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu.

Số ký hiệu: 07/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Bến Cầu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_BENCAU.rar