Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 44/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/10/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 44 qppl.signed.pdf