Thông tin văn bản
Văn bản số 435/VP-NC ngày 18/01/2021 sao gửi Chỉ thị số 02/CT-TTg
Số ký hiệu: 435/VP-NC Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Chỉ thị số 02/CT-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122140832.zip