Thông tin văn bản
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 04/CT-UBND Ngày ban hành: 11/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 04 ct.signed.pdf