Thông tin văn bản
Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/01/2020 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 93/KH-UBND Ngày ban hành: 16/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 93.ub.signed.pdf