Thông tin văn bản
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 31/07/2020 Nghị quyết KH17: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 20/NQ-HĐND Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết KH17: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 20-NQ-HDND-CHUONG TRINH GIAM SAT - KH17.pdf