Thông tin văn bản
Văn bản số 6220/VP-TKTH ngày 27/08/2020 Sao gửi Kế hoạch số 353/KH-TCTTTg
Số ký hiệu: 6220/VP-TKTH Ngày ban hành: 27/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Kế hoạch số 353/KH-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200828152226.zip