Thông tin văn bản
Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 04/10/2019 Tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 349/BC-UBND Ngày ban hành: 04/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 349.bc.signed.pdf