Thông tin văn bản
Văn bản số 3947/VP-KSTTHC ngày 11/05/2023 sao gửi Quyết định số 658/QĐ-NHNN ngày 14/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước
Số ký hiệu: 3947/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 11/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 658/QĐ-NHNN ngày 14/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515080711.zip