Thông tin văn bản
Văn bản số 940/VP-NC ngày 15/02/2022 sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 940/VP-NC Ngày ban hành: 15/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220218143414.zip