Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010

Về Một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 12/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/07/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 12-2010-NQ-HDND-tinh.doc