Thông tin văn bản
Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
Số ký hiệu: 298/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 298.qd.signed.pdf