Thông tin văn bản
Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 15/11/2019 Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
Số ký hiệu: 412/BC-UBND Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 412.bc.signed.pdf