Thông tin văn bản
Văn bản số 559/VP-VHXH ngày 31/01/2020 sao gửi Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 559/VP-VHXH Ngày ban hành: 31/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200203104531.zip