Thông tin văn bản
Văn bản số 5377/VP-NCPC ngày 03/09/2019 sao gửi Nghị đinh số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 5377/VP-NCPC Ngày ban hành: 03/09/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5377VP-NCPC.rar