Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 02/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 022017QDUBND2017.pdf