Thông tin văn bản
Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá, xếp hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 226/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá, xếp hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 226 qd.signed.pdf