Thông tin văn bản
Văn bản số 6682/VP-KTTC ngày 15/09/2020 Sao gửi Thông tư số 22/2020/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Số ký hiệu: 6682/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 22/2020/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200916140628.zip