Thông tin văn bản
Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

V/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 77/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 772014QDUBND2014.doc