Thông tin văn bản
Văn bản số 5306/VP-KT ngày 08/08/2021 sao gửi Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu: 5306/VP-KT Ngày ban hành: 08/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825145512.zip