Thông tin văn bản
Văn bản số 4105/VP-KGVX ngày 06/09/2017

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA về thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020

Số ký hiệu: 4105/VP-KGVX Ngày ban hành: 06/09/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA về thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4105VPKGVX2017.rar