Thông tin văn bản
Văn bản số 211/VP-KTTC ngày 10/01/2020 sao gửi Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019
Số ký hiệu: 211/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200115093315.zip