Thông tin văn bản
Văn bản số 3739/VP-KGVX ngày 04/05/2023 Sao gửi văn bản (Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
Số ký hiệu: 3739/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515102940.zip