Thông tin văn bản
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
Số ký hiệu: 71/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 71-NQ-HDND-DU TOAN THU NSNN THU CHI NSDP 2023-KHT6..PDF