Thông tin văn bản
Văn bản số 8680/VP-VHXH ngày 19/11/2020 sao gửi Thông tư số 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT
Số ký hiệu: 8680/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201124164744.zip