Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2108/KH-UBND ngày 25/09/2019 Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định ba khu dân cư Biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2019”
Số ký hiệu: 2108/KH-UBND Ngày ban hành: 25/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định ba khu dân cư Biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2019”
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2108.ub.signed.pdf